Kontakt

e-post: info@kristnaashram.se Obs Ny adress!
(gamla gäller ej längre )
Telefon: 073 841 6819
Adress: Ashramrörelsen, Klaxås Sörgården 10, 665 92 Kil

Ashramrörelsens styrelse

Ordförande: Inger Prytz, Västra Frölunda, 070-156 78 19 E-post: runeprytz@hotmail.com
V. ordf: Anna-Lena Skårsjö, Vintrosa, 073-699 81 51 E-post: annalena.skarsjo@gmail.com
Sekreterare: Dan Andersson, Hestra, 070-693 80 59 E-post: eva.dan@hotmail.se
Ledamot: Eva Andersson, Hestra, 070-538 91 57 E-post: eva.dan@hotmail.se
Ledamot: Jan Andersson, Skelleftehamn, 070-200 62 78 E-post: jan.auravagen@telia.com
Ledamot: Martin Bergerståhl, Bjursåker, 073-061 95 57 E-post:martinbuss@live.se
Ledamot: Eivor Holmlund, Umeå, 070-335 97 92 E-post: e.holmlund@outlook.com